ЄС ухвалило нові пріоритети зеленого курсу до 2025 року | DiXi Group
DiXi Group Logo
www.upscalerolex.to
13.03.2023

ЄС ухвалило нові пріоритети зеленого курсу до 2025 року

Наприкінці 2022 року Радою ЄС, Європарламентом та Європейською Комісією було ухвалено Спільну декларацію про законодавчі пріоритети ЄС на 2023 та 2024 роки.

У документі, серед іншого, зібрано усі пропозиції змін до законодавства ЄС, що пов’язані із Європейським зеленим курсом на найближчий час.

Декларація чітко зазначає, що запропоновані зміни покликані на зміцнення єдності та лідерства ЄС у світлі поточних глобальних викликів, зокрема боротьби із наслідками російського вторгнення в Україну та підвищення безпеки усієї Європи.

Пропонуємо огляд основних ініціатив ЄЗК, наведених в Декларації, по різних тематичних блоках.

ВДЕ та Енергоефективність

Ініціативи в цій сфері стосуються посилення просування споживання енергії з ВДЕ, створення необхідних прозорих ринкових механізмів, стимулювання розвитку нових альтернативних палив та посилення заходів енергетичної ефективності.

— Пропозиція Директиви про енергоефективність (зміни)

— Пропозиція Директиви про внесення змін до Директиви 2005/29/ЄС та Директиви  2011/83/ЄС щодо розширення можливостей споживачів для зеленого переходу шляхом кращого захисту від нечесної практики та кращого інформування

— Пропозиція Регламенту, що встановлює основу вимог екодизайну для екологічно чистих продуктів і скасовує Директиву 2009/125/ЄC

— Пропозиції вимог щодо екодизайну та енергетичного маркування низки побутових приладів та промислового обладнання (зокрема стосується пилососів, обігрівачів, пральних машин, твердопаливних котлів, холодильного обладнання тощо).

— Пропозиція Регламенту щодо скорочення викидів метану в енергетичному секторі та внесення змін до Регламенту (ЄС) 2019/942

— Пропозиція Регламенту щодо внутрішніх ринків відновлюваних та природних газів та водню

Перегляд Регламенту (ЄС) 2015/1222 про встановлення настанов щодо розподілу пропускної спроможності та управління перевантаженнями (електроенергетика)

— Пропозиція Директиви щодо спільних правил для внутрішніх ринків відновлюваних та природних газів та водню

— Пропозиція Директиви про енергетичну ефективність будівель (зміни)

— Пропозиція Регламенту щодо використання відновлюваного та низьковуглецевого палива в морському транспорті та внесення змін до Директиви 2009/16/ЄC

— Пропозиція щодо Директиви щодо просування енергії з ВДЕ та скасування Директиви Євроради (ЄС) 2015/652

— Перегляд Регламенту (ЄС) № 1272/2008 щодо класифікації, маркування та пакування

Пропозиція (проєкт Імплементаційного регламенту) щодо вимог до функціонування Європейського реєстру енергетичного маркування продуктів (EPREL)

— Перегляд правил внутрішнього ринку електроенергії ЄС

— Водневий банк ЄС

Клімат та довкілля

В цій сфері спостерігається найбільше запропонованих ініціатив, що стосуються розроблення нових стандартів щодо контролю викидів, правил поводження з відходами та хімічними речовинами, ініціативи спрямовані на покращення якості повітря та ґрунтів.

Розробка нових стандартів викидів (Євро-7) для бензинових автомобілів, мікроавтобусів, вантажівок і автобусів

Перегляд Регламенту (ЄС) № 1272/2008 щодо класифікації, маркування та пакування хімічних речовин і сумішей

Перегляд Директиви 2008/50/ЄC про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи

Перегляд директив у сфері водної політики, зокрема Директиви 2000/60/ЄС, Директиви 2006/118/ЄС, Директиви 2008/105/ЄC

Пропозиція (проєкт Регламенту) щодо створення системи сертифікації видалення вуглецю

Перегляд Директиви 2008/98/ЄС про відходи

Перегляд Директиви 2008/98/ЄС в частині встановлення обов’язкових цілей щодо зменшення харчових відходів

Пропозиція (проєкт Директиви) щодо захисту, сталого управління та відновлення ґрунтів

Перегляд вимог щодо екодизайну для професійного холодильного обладнання 

Перегляд правил (проєкт Делегованого регламенту) щодо Cистеми торгівлі викидами ЄС (EU ETS)

Пропозиція (проєкт Регламенту) щодо перегляду законодавства ЄС про благополуччя тварин

Пропозиція (проєкт Регламенту) щодо утилізації (ресайклінгу) суден

Перегляд вимог щодо техогляду транспортних засобів, зокрема Директиви 2014/45/ЄC, Директиви 2014/47/ЄС та Директиви 1999/37/ЄC

Перегляд Регламенту (ЄС) № 595/2009 для прийняття технічних вимог щодо бортових пристроїв моніторингу та визначення споживання палива та/або енергії

Перегляд Регламенту (ЄС) № 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH)

Пропозиція (проєкт Регламенту) щодо кращого доступу до даних про хімічні речовини

Пропозиція (проєкт Регламенту) щодо спрощення та оцифрування маркування хімічних речовин

Фінансові інструменти

Деякі ініціативи також стосуються сфери фінансових інструментів та ринків капіталу ЄС, зокрема стосовно підвищення прозорості та посилення правил бюджету ЄС.

— Пропозиції змін до Регламенту 2018/1046 щодо фінансових правил бюджету ЄС

— Зміни до Директиви 2014/65/ЄС щодо ринків фінансових інструментів.

— Пропозиція Регламенту створення європейської єдиної точки доступу, що забезпечує централізований доступ до загальнодоступної інформації, що стосується фінансових послуг, ринків капіталу та сталого розвитку

Новини

Наші платформи

https://ksep.energy/

Незалежний центр підвищення кваліфікації у сфері енергетики

http://ua-energy.org/

Інформаційно-аналітичний ресурс є унікальною платформою для інформування та обговорення основних подій української та міжнародної енергетики.

http://eiti.org.ua/

Національний сайт Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні

Наші платформи

https://ksep.energy/

Незалежний центр підвищення кваліфікації у сфері енергетики

http://ua-energy.org/

Інформаційно-аналітичний ресурс є унікальною платформою для інформування та обговорення основних подій української та міжнародної енергетики.

http://eiti.org.ua/

Національний сайт Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні