ЄЗК: стале інвестування (інфографіка) | DiXi Group
DiXi Group Logo
www.upscalerolex.to
logo
28.05.2021

ЄЗК: стале інвестування

21 квітня 2021 р. Єврокомісія прийняла амбіційний та всеохоплюючий пакет заходів для покращення сталого інвестування в країнах ЄС.Пакет заходів Єврокомісії:

  • Делегований Регламент (ЄС) щодо кліматичної таксономії (EU Taxonomy Climate Delegated Act) – встановлює та класифікує види діяльності, що мають найбільш позитивний вплив на клімат і довкілля.
  • Нова Директива щодо корпоративної звітності зі сталого розвитку (Corporate Sustainability Reporting Directive) – встановлює для компаній чіткі умови з розкриття інформації у сфері ESG (вплив на довкілля, соціальна відповідальність, корпоративне управління).
  • Шість делегованих регламентів (amending Delegated Acts) – гарантують, що компанії фінансового сектора (напр., радники, розпорядники активів та страховики) включатимуть питання сталого розвитку у процедури та інвестиційні поради клієнтам.

Регламент (ЄС) 2020/852 про таксономію сталих видів економічної діяльності, що набрав чинності ще у 2020 р., встановлює шість екологічних цілей:

  1. Пом’якшення наслідків змін клімату
  2. Адаптація до змін клімату
  3. Стале використання та охорона водних та морських ресурсів
  4. Перехід до «циркулярної» економіки
  5. Запобігання та контроль забруднення
  6. Захист та відновлення біорізноманіття й екосистем

Єврокомісія визнала, що для досягнення кліматичних та енергетичних цілей ЄС до 2030 року та цілей Європейського зеленого курсу важливо спрямовувати інвестиції на сталі проєкти та заходи. Пандемія COVID-19 посилила необхідність такого інвестування.

Ще у 2018 році виникла необхідність розробки плану дій щодо фінансування сталого зростання, який передбачав створення загальної системи класифікації сталої економічної діяльності (таксономії).

Таксономія ЄС – це класифікаційна система, що встановлює перелік екологічно сталих видів економічної діяльності та є прозорим інструментом для компаній та інвесторів. Вона запроваджує чіткі критерії ефективності для визначення видів економічної діяльності, що мають істотний внесок у досягнення цілей Європейського зеленого курсу. Надаючи прозору інформацію для інвесторів, система допомагає спрямовувати інвестиції у більш екологічно сталі проєкти та заходи.

Таксономія може використовуватись: при розкритті інформації про фінансові продукти та звітність великих компаній та компаній, що котируються на біржі. Схему такого використання можна бачити з інфографіки.

Для визначення умов, за яких економічна діяльність вважається «позитивною» до клімату, в додатку до Регламенту наводиться перелік технічних критеріїв таксономії тринадцяти секторів, серед яких ВДЕ, лісове господарство, постачання води, відходи, транспорт, промислове виробництво та ін.

Переваги від таксономії ЄС отримують як інвестори (компанії та фізособи), так і бізнес. Інвестори – зможуть переорієнтувати свої інвестиції на більш сталі технології та діяльність. Бізнес – матиме доступ до нових джерел фінансування через світові ринки капіталу та фінансовий сектор.

Наступні кроки

Після проведення технічної та наукової експертизи, у 3-му кварталі 2021 року ЄК прийме додатковий делегований акт щодо Регламенту (ЄС) 2020/852, що охоплюватиме нові види діяльності (не охоплені Делегованим Регламентом щодо кліматичної таксономії), включаючи сільське господарство, певні галузі енергетики (ядерна енергетика, природний газ) та певну виробничу діяльність.

Ситуація в Україні

16 квітня 2021 р. підписано Договір про співпрацю між НБУ та IFC задля розвитку сталого фінансування в Україні шляхом розроблення стандартів “зеленого фінансування” та стимулювання розвитку низьковуглецевої економіки. Ще раніше такий договір укладено між IFC та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Із березня 2021 року «Укргазбанк» розширив «зелені» кредити на екопроєкти зі сталого розвитку, ВДЕ та енергоефективної модернізації.

Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety. Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу.

Наші платформи

https://ksep.energy/

Незалежний центр підвищення кваліфікації у сфері енергетики

http://ua-energy.org/

Інформаційно-аналітичний ресурс є унікальною платформою для інформування та обговорення основних подій української та міжнародної енергетики.

http://eiti.org.ua/

Національний сайт Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні

Наші платформи

https://ksep.energy/

Незалежний центр підвищення кваліфікації у сфері енергетики

http://ua-energy.org/

Інформаційно-аналітичний ресурс є унікальною платформою для інформування та обговорення основних подій української та міжнародної енергетики.

http://eiti.org.ua/

Національний сайт Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні