Розвиток розподіленої газової генерації в Україні: стратегія і тактика | DiXi Group
DiXi Group Logo
en
www.upscalerolex.to
07.11.2023

Розвиток розподіленої газової генерації в Україні: стратегія і тактика

 

Інтенсифікація зусиль по декарбонізації  української енергетики, зокрема через  збільшення частки електроенергії, що  виробляються ВДЕ, та розвиток розподіленої  генерації, потребує не тільки заходів зі  стимулювання цих сегментів, але і заходів з  підвищення гнучкості енергетичної системи. 

Кінцевою метою є введення в експлуатацію  високоманеврених потужностей та систем  накопичення, які забезпечать балансування  нестабільної видачі потужності сонячних та  вітрових електростанцій, стануть інструментом  для гарантування безперервного та надійного  електропостачання для всіх категорій  споживачів. Наразі оператор системи передачі  заявляє про потребу у 2 ГВт високоманеврової  потужності та систем накопичення. 

Прийняті програми «зеленого» переходу країн  з великою часткою вугільної генерації, зокрема  Польщі, показують, що високоманеврова газова  генерація є найбільш прийнятним проміжним  кроком для повного переходу на відновлювані  джерела до повноцінного розгортання систем  накопичення в необхідному обсязі. 

Для України, що має парк застарілих вугільних  ТЕС, 65% потужностей яких були пошкоджені  російськими обстрілами, та значну частку  сезонної сонячної генерації, подальше  стимулювання розвитку ВДЕ повинно  супроводжуватись вводом в експлуатацію  додаткових високоманеврених потужностей,  зокрема газопоршневих та газотурбінних  установок, які відповідають вимогам, що  висуваються Кодексом системи передачі для  всіх видів регулювання. 

Затвердження окремої програми із підтримки  будівництва високоманеврових потужностей  допоможе зафіксувати стратегічні законодавчі  та регуляторні рішення, які стануть головним  орієнтиром для інвестиційних проєктів. Такими  рішеннями можуть стати: 

  •  імплементація намірів з розміщення об’єк тів газової генерації на майданчиках «ОГТСУ»;
  • стимулювання участі газової генерації у  сегменті балансуючого ринку та ринку  допоміжних послуг, наприклад шляхом  підвищення вартості послуг прямої активації потужності або виділення газової гене рації в окремий вид резервів;
  • спрощення умов підключення об’єктів га зової генерації до мереж ОСП/ОСР;
  • запровадження ринку потужності, платежі  якого можуть частково або повністю по кривати постійні витрати на створення та  підтримку генеруючих ресурсів. 

 

 

Документ підготовлено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у рамках проєкту «Адвокація «зеленого» відновлення України через посилення підтримки України та послаблення російського впливу в ЄС». Відповідальність за зміст цього документа несе ГО «ДІКСІ ГРУП» і за жодних обставин зміст не може вважатися таким, що відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження».

Наші платформи

https://ksep.energy/

Незалежний центр підвищення кваліфікації у сфері енергетики

http://ua-energy.org/

Інформаційно-аналітичний ресурс є унікальною платформою для інформування та обговорення основних подій української та міжнародної енергетики.

http://eiti.org.ua/

Національний сайт Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні

Наші платформи

https://ksep.energy/

Незалежний центр підвищення кваліфікації у сфері енергетики

http://ua-energy.org/

Інформаційно-аналітичний ресурс є унікальною платформою для інформування та обговорення основних подій української та міжнародної енергетики.

http://eiti.org.ua/

Національний сайт Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні