Аналітичний огляд «Законодавче підґрунтя для впровадження реформи екологічних інспекцій в Україні» | DiXi Group
DiXi Group Logo
www.upscalerolex.to
25.08.2023

Законодавче підґрунтя для впровадження реформи екологічних інспекцій в Україні

Аналітичний огляд

 
Ще у 2020 році було розпочалася робота над масштабними реформами екологічної політики. Зокрема було ініційовано розробку законопроєктів, які б імплементували новий підхід до здійснення державного контролю господарської діяльності (група законопроєктів № 3091) та впровадили вимоги Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди, що передбачає запровадження більш жорстких екологічних нормативів та відповідність рівнів допустимого забруднення найкращим доступним технологіям та методам управління (група законопроєктів № 6004).

Обидві реформи мають важливе значення для сфери захисту довкілля, вдосконалення регулювання природоохоронної діяльності та приведення законодавства у відповідність до права Європейського Союзу. Й навколо обох цих ініціатив безперестанно точиться багато дискусій. Саме ці реформи викликають велику кількість протиріч серед представників уряду, бізнесу та громадськості.

В новому аналітичному огляді експерти зосередилися на питаннях їх взаємоузгодженості, оскільки законопроєкт № 6004-д має певні вимоги згідно з положеннями Директиви 2010/75/ЄС «Про промислові викиди» щодо організації екологічних інспекцій(перевірок) промислових об’єктів, а відтак має зв’язок із законопроєктом № 3091. В результаті аналізу норм законопроєктів № 6004-д та № 3091 сформульовані рекомендації щодо усунення певних розбіжностей:

  • уточнити формулювання щодо частоти проведення планових перевірок;
  • узгодити кількість та найменування рівнів ризику підприємств;
  • усунути розбіжності щодо періодичності формування (та внесення змін до) річного плану перевірок;
  • перевірити на предмет протиріч розподіл контролю за дотриманням умов інтегрованого дозволу.

Також, існують застереження щодо потенційного впливу прийняття законопроєкту «Про прискорений перегляд інструментів державного регулювання господарської діяльності» (реєстр. № 8058) на процеси переходу від покомпонентних екологічних дозволів до інтегрованого дозволу у майбутньому. Рекомендується врахувати можливі негативні наслідки «регуляторної гільйотини», передбачивши перехідні періоди для збереження неперервності контролю за дотриманням екологічного законодавства.

 

 

 
Підготовка даного матеріалу стала можливою завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках проєкту “Прозорість Енергетичного Сектору”, який виконує ГО “ДІКСІ ГРУП”. Інформація, викладена в цьому дослідженні, є виключною відповідальністю ГО “ДІКСІ ГРУП” і за жодних обставин не може розглядатися як така, що відображає позицію USAID чи Уряду США.

Наші платформи

https://ksep.energy/

Незалежний центр підвищення кваліфікації у сфері енергетики

http://ua-energy.org/

Інформаційно-аналітичний ресурс є унікальною платформою для інформування та обговорення основних подій української та міжнародної енергетики.

http://eiti.org.ua/

Національний сайт Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні

Наші платформи

https://ksep.energy/

Незалежний центр підвищення кваліфікації у сфері енергетики

http://ua-energy.org/

Інформаційно-аналітичний ресурс є унікальною платформою для інформування та обговорення основних подій української та міжнародної енергетики.

http://eiti.org.ua/

Національний сайт Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні