Індекс прозорості енергетики

3 грудня – 03 грудня 2018

Індекс прозорості енергетики розроблено з метою оцінки реального стану доступності інформації у секторі та діагностики прогалин в системі інформування. Головним «бенефіціаром» прозорості в галузі енергетики є споживачі, обізнаність яких напряму впливає на можливості для захисту своїх прав.

Безумовний інтерес існує і серед бізнесу, у тому числі інвесторів, які прагнуть кращих умов для роботи в конкурентному середовищі. Індекс буде цікавим державним структурам, зацікавленим в удосконаленні регулювання в частині розкриття інформації, та зарубіжним партнерам, які отримають кращі можливості для розуміння енергетичної політики в Україні.

Індекс охоплює 287 індикаторів, які згруповані у 8 категорій та ґрунтуються на конкретних вимогах європейського та національного законодавства, а також кращими світовими практиками. Оцінювання здійснювалося виключно на основі опрацювання даних з відкритих джерел та зосередилося на трьох компонентах – роботі енергетичних ринків та інформації про споживання, а також крос-секторальних категоріях, які формують рамкові умови на цих ринках.

Остаточний бал України, який склав 43 із 100 можливих, свідчить про недостатню прозорість. Виявлені в процесі оцінки «чорні скрині», різноманітні недоліки представлення інформації, дають підґрунтя для розробки конкретних рекомендацій, які викладені в кінці кожного розділу Індексу.

Особливу увагу слід приділити реформам у секторі газу та електроенергії, при цьому лібералізація цих ринків має забезпечити кращі умови для прозорості як природних монополій (операторів мереж), так і гравців на ринках оптового й роздрібного постачання. Інші важливі напрями вдосконалення включають корпоративну звітність, зокрема нефінансову звітність, інформацію про платежі та квазіфіскальні операції, а також більшу прозорість діяльності уряду при розробці та реалізації енергетичної політики. 

Всі оцінки за індикаторами з відповідними коментарями та посиланнями можна знайти в окремій таблиці.

НАШІ ПЛАТФОРМИ

Інформаційно-аналітичний ресурс«Українська енергетика UA-Energy.org» є унікальною платформою для інформування

UA-ENERGY.ORG

Сайт коаліції, що об'єднує експертів провідних аналітичних центрів та громадських організацій у галузі енергетики та охорони довкілля

enref.org

Національний сайт Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні

eiti.org.ua

Незалежна платформа для публічного діалогу з питань розвідки та видобутку нетрадиційного газу

newgas.org.ua

Відкритий дискусійний онлайн майданчик, який дає можливість усім охочим запропонувати конструктивну, реалістичну стратегію

ENKARTA.ORG