DiXi Group Logo
en
28.01.2020

“Зелений” шанс для України

 

В цілому проект Концепції “зеленого” енергетичного переходу України до 2050 року, запропонованої Мінекоенерго, виглядає достатньо амбітним, збалансованим і відповідає сучасним європейським та світовим трендам трансформації енергетики та економіки. Ця ініціатива також є доволі вчасною, оскільки практично співпала з презентацією нового європейського бачення довгострокового розвитку економіки та енергетики на принципах кліматичної нейтральності. Тут важливим завданням для української влади буде скористатися шансом «вмонтуватися» у фонди, програми та проекти ЄС, що створюватимуться на виконання European Green Deal. Це може дати країні можливість доступу до фінансових ресурсів на вигідних умовах та передових знань і технологій.Окрім того, Концепція позиціонується урядом як «парасольковий» стратегічний документ найвищого рівня, під яким має бути побудована взаємоузгоджена ієрархія документів нижчого рівня – стратегій, програм і планів дій, зокрема оновлена Стратегія низьковуглецевого розвитку до 2050 року, Національний план з енергетики та боротьби зі зміною клімату до 2030 року, національні плани дій з енергоефективності та відновлюваних джерел енергії до 2030 року та ін. Прийняття Концепції має дати поштовх до перегляду положень та узгодження цільових індикаторів всіх існуючих та нових стратегічних й операційних документів, дотичних до розвитку енергетики, національних кліматичної та екологічної політик.

Звичайно, розбудова «зеленої» економіки та енергетики потребуватиме значних інвестицій як з боку бізнесу, так і населення. Тому, враховуючи попередній досвід вкрай неефективного виконання стратегій та планів, непростим викликом для уряду буде створення сприятливого середовища та дієвих механізмів реалізації нової політики, які повинні забезпечити економічний інтерес та готовність більшості суспільства до цієї трансформації.

Важливо забезпечити, щоб «зелений» перехід був вигідним країні не лише в економічному, а й у соціальному вимірі. Для цього треба відновити європейську модель налагодження тісної взаємодії бізнесу, науки і освіти, дати імпульс внутрішньому розвитку технологій, інноваційних виробничих кластерів, енергетичного машинобудування, щоб не перейти від енергетичної до технологічної залежності України. Це, зокрема, допоможе включити у процес талановиту молодь, адаптувати національну науку і освіту для вирішення амбітних завдань «зеленого» переходу.

Ну і, звичайно, треба переконати міжнародних партнерів у серйозності та послідовності намірів влади, оскільки без іноземної підтримки та інвестицій реалізувати нову політику з урахуванням проголошених урядом принципів сталого розвитку буде вкрай важко.

 

Богдан Серебренніков
Менеджер з організації консультативних послуг в сфері аналітичної діяльності

Новини

Тижневик

Наші платформи

https://ksep.energy/

Незалежний центр підвищення кваліфікації у сфері енергетики

http://ua-energy.org/

Інформаційно-аналітичний ресурс є унікальною платформою для інформування та обговорення основних подій української та міжнародної енергетики.

http://eiti.org.ua/

Національний сайт Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні

Наші платформи

https://ksep.energy/

Незалежний центр підвищення кваліфікації у сфері енергетики

http://ua-energy.org/

Інформаційно-аналітичний ресурс є унікальною платформою для інформування та обговорення основних подій української та міжнародної енергетики.

http://eiti.org.ua/

Національний сайт Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні