DiXi Group Logo
en
www.upscalerolex.to
13.09.2021

Україна обирає шлях, протилежний до «зеленого» відновлення економіки

Уряди країн по всьому світу прийняли пакети заходів, щоб перезавантажити економіку та сприяти відновленню після кризи COVID-19. При цьому, значна частка держпідтримки передбачена для енергетичного сектору. Залежно від того, які види палива та технологій отримують цю підтримку, визначається розвиток енергетичного сектору на роки вперед. Ми або наблизимося до сталого низьковуглецевого майбутнього, або навпаки – залежність економіки від викопних видів палива посилиться ще більше.

Незважаючи на численні політичні заяви щодо підтримки Європейського зеленого курсу та плани створення спільної з ЄС «дорожньої карти» щодо участі у ньому, Україна рухається у протилежному напрямку.

Такі результати демонструє моніторинг за методологією Energy Policy Tracker (EPT) – спеціального інструменту, розробленого групою аналітичних центрів на чолі з Міжнародним інститутом сталого розвитку (IISD). DiXi Group приєднався до цієї ініціативи в якості партнера, відповідального за моніторинг енергетичної політики України, з жовтня 2020 року.

За період від початку пандемії COVID-19 у 2020 році та до кінця липня 2021 року, уряд України взяв на себе зобов’язання щодо підтримки викопних видів палива в обсязі щонайменше 1,35 млрд дол. США шляхом запровадження нових політик або внесення змін до існуючих. Водночас, загальна підтримка «чистої» енергетики оцінюється у -2,06 млрд дол. США. Це значення є негативним у зв’язку зі зниженням «зелених» тарифів для виробників електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) із серпня 2020 року. Це рішення призвело до зниження підтримки ВДЕ на 6 млрд грн щороку, що в цілому складає еквівалент 2,3 млрд дол. США до кінця 2029 року (період дії «зелених» тарифів).

Ці фінансові зобов’язання держави включають:
• щонайменше 1,35 млрд дол. США на безумовну підтримку викопних видів палива через 23 заходи державної політики (для 7 є кількісна оцінка, для 16 – немає);
• щонайменше -2,72 млн дол. США на підтримку викопних видів палива за певних умов через 4 заходи політики (для 3 є кількісна оцінка, для 1 – немає);
• щонайменше -2,06 млрд дол. США на підтримку чистої енергетики через 16 заходів політики (для 6 є кількісна оцінка, для 10 – немає);
• деякі державні кошти на підтримку потенційно «чистої» енергетики (2 заходи, для яких відсутня кількісна оцінка);
• щонайменше 236,8 млн дол. США на підтримку інших видів енергії через 24 заходи (для 3 є кількісна оцінка, для 21 – немає).

Серед найбільших механізмів підтримки викопних палив, для яких можлива кількісна оцінка, – компенсація «Нафтогазу» в обсязі 32,2 млрд грн (1,19 млрд дол. США) за постачання газу за цінами нижче ринкових за механізмом покладання спеціальних обов’язків (ПСО) та 3,85 млрд грн (143 млн дол. США), витрачених з бюджету на користь «Нафтогазу» на придбання частки у ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

Прикладом підтримки «чистої» енергетики є надання державних гарантій для забезпечення виконання «Укренерго» боргових зобов’язань за позиками державних банків з метою часткового погашення заборгованості перед ДП «Гарантований покупець», яке, у свою чергу, погасило борги перед виробниками електроенергії з ВДЕ.

Водночас, для цілої низки політик, зокрема змін законодавства та ціноутворення в енергетиці, відсутня кількісна оцінка – попри те, що ці заходи мають вплив на енергетичний сектор та відновлення економіки України.

Повний перелік виявлених заходів державної політики наведено на сторінці EPT по Україні.

Юлія Огаренко,
експертка проєкту DiXi Group «Сприяння участі України у Європейському зеленому курсі у сферах енергетики та довкілля»

Довідково

Для виявлення та оцінки субсидій на підтримку викопних видів палива Energy Policy Tracker ґрунтується на міжнародній методології оцінки індикатора 12.c.1 Цілі сталого розвитку (ЦСР) №12, в основу якої покладено визначення субсидій за СОТ (стаття 1.1 Угоди про субсидії та компенсаційні заходи). Показник 12.c.1 ЦСР охоплює такі заходи підтримки викопних видів палива, як прямі бюджетні трансферти, непрямі трансферти (цінова підтримка), податкові пільги та інші недоотримані доходи бюджету, а також передача ризику уряду. EPT охоплює всі ці механізми та додатково включає державне фінансування та інвестиції у держпідприємства, а також скорочення субсидування шляхом проведення реформи та підвищення податків на викопне паливо.

З цієї причини розробники EPT використовують термін «фінансові зобов’язання держави» (public money commitments), а не «енергетичні субсидії». Таким чином, сфера застосування EPT набагато ширша, ніж оцінки субсидій для кінцевих споживачів викопних палив МЕА та підтримки споживання та виробництва викопних видів палива ОЕСР (остання охоплює лише бюджетні видатки та податкові пільги).

В рамках EPT здійснюється моніторинг фінансових зобов’язань держави щодо різних видів енергії та інших інструментів державної політики, що підтримують виробництво та споживання енергії. EPT спирається на інформацію лише із загальнодоступних джерел, а кількісні оцінки фінансових зобов’язань отримані виключно з офіційних урядових документів. EPT охоплює лише нові політики або зміни до існуючих політик, прийнятих з початку 2020 року. Субсидії та інші механізми підтримки в енергетичному секторі, які існували до 2020 року, не враховуються. Тобто відстежуються лише зміни політики з початку 2020 року.

Залежно від того, якому типу енергії надається підтримка, і чи застосовуються будь-які екологічні зобов’язання, усі політики згруповані в п’ять категорій:

  • безумовна підтримка викопних видів палива (fossil unconditional) включає політики підтримки виробництва чи споживання викопних видів палива (нафти, газу, вугілля, «сірого» водню, або електроенергії на основі викопних видів палива) без застосування будь-яких кліматичних цілей або додаткових вимог щодо зменшення забруднення довкілля; 
  • підтримка викопних видів палива за певних умов (fossil conditional) включає політики підтримки виробництва чи споживання викопних видів палива за умови виконання кліматичних цілей або додаткових вимог щодо зменшення забруднення довкілля, зокрема, використання технології уловлювання, використання та зберігання вуглецю (CCUS), скорочення витоків метану, рекультивація територій після видобутку викопних палив, тощо;
  • підтримка «чистої» енергетики (clean unconditional) включає політики підтримки виробництва чи споживання енергії, яка є водночас низьковуглецевою та має незначний вплив на довкілля при застосуванні відповідних стандартів (відновлювана енергетика, що використовує енергію сонця, вітру, дощів, припливів, геотермальне тепло, а також малі гідроелектростанції та «зелений» водень, велосипедний транспорт та піші прогулянки);
  • підтримка потенційно «чистої» енергетики (clean conditional) включає політики, що підтримують перехід на низьковуглецевий розвиток, однак без чітких екологічних зобов’язань (великі гідроелектростанції; залізничний та громадський транспорт; електромобілі, що використовують різні види енергії; «розумні» мережі (smart grids) та технології для інтеграції ВДЕ; водень з різних але переважно «чистих» джерел; технології на основі біомаси та біогазу з доведеним мінімальним впливом на довкілля);
  • підтримка інших типів енергії (other energy) включає політики, що не входять до категорій наведених вище, наприклад підтримка атомної енергетики включно з видобутком урану, біопалив, біомаси та біогазу “першого покоління” (негативний вплив на довкілля яких доведено), спалювання відходів, водень невизначеного походження, а також політики, що підтримують як викопні палива, так і ВДЕ.

Для забезпечення високої якості та співставності результатів моніторингу для всіх країн, застосовується перехресна перевірка між партнерами. У випадку України, експерти DiXi Group відповідають за збір даних, а перевірку здійснює IISD.

Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety. Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу.

Коментарі

Платіжки в кіловат-годинах: проблемні моменти для споживачів

Вікторія Ткачук

менеджер з роботи зі споживачами

Платіжки в кіловат-годинах: проблемні моменти для споживачів

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає, що кожен споживач газу з травня 2022 року отримуватиме платіжки в кіловат-годинах (кВт*год) на додачу до кубічних метрів.

Чи є межа у збільшенні прозорості видобувних галузей?

Численні скандали та розслідування зробили українські надра привілейованою сферою, а непрозора політика держави додавала цьому процесу ваги

Розкриття видобувних контрактів важливе для дотримання Україною міжнародних природоохоронних конвенцій

Ольга Полуніна

Менеджер зі сталого розвитку, експертка НадраМonitor

Розкриття видобувних контрактів важливе для дотримання Україною міжнародних природоохоронних конвенцій

Важливо прискорити прийняття законопроекту №3790, який передбачає повне розкриття не тільки УРП, а й усіх видобувних контрактів, де однією із сторін є держава

Україна обирає шлях, протилежний до «зеленого» відновлення економіки

Юлія Огаренко

експертка проєкту DiXi Group «Сприяння участі України у Європейському зеленому курсі у сферах енергетики та довкілля»

Україна обирає шлях, протилежний до «зеленого» відновлення економіки

Незважаючи на численні політичні заяви щодо підтримки Європейського зеленого курсу та плани створення спільної з ЄС «дорожньої карти» щодо участі у ньому, Україна рухається у протилежному напрямку. Такі результати демонструє моніторинг за методологією Energy Policy Tracker (EPT).

Амбітна кліматична програма ЄС має вагоме значення і для України

Альона Корогод

Молодший аналітик DiXi Group

Амбітна кліматична програма ЄС має вагоме значення і для України

14 липня, як і планувалося, Європейська Комісія представила пакет законодавчих ініціатив «Fit for 55». Мета такої програми доволі амбітна - прискорити досягнення цілей ЄС щодо скорочення викидів СО₂ на 55% до 2030 року (від рівня 1990 року), втім і досить реалістична, зважаючи на чіткі стратегічні цілі та широке секторальне охоплення.

Наші платформи

https://ksep.energy/

Незалежний центр підвищення кваліфікації у сфері енергетики

http://ua-energy.org/

Інформаційно-аналітичний ресурс є унікальною платформою для інформування та обговорення основних подій української та міжнародної енергетики.

http://eiti.org.ua/

Національний сайт Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні

Наші платформи

https://ksep.energy/

Незалежний центр підвищення кваліфікації у сфері енергетики

http://ua-energy.org/

Інформаційно-аналітичний ресурс є унікальною платформою для інформування та обговорення основних подій української та міжнародної енергетики.

http://eiti.org.ua/

Національний сайт Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні