DiXi Group Logo
en
www.upscalerolex.to
22.10.2021

Розкриття видобувних контрактів важливе для дотримання Україною міжнародних природоохоронних конвенцій

21 жовтня 2021 року Нарада Сторін Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуської конвенції) прийняла рішення по справі щодо України ACCC/C/2014/118, важливе для адвокації розкриття видобувних контрактів. Варто наголосити, що таке зобов’язання випливає також із вимог Стандарту Ініціативи прозорості у видобувних галузях (ІПВГ), учасницею якої є Україна.

По-перше, Нарада сторін визнала тексти угод про розподіл продукції (УРП) екологічною інформацією у розумінні Конвенції, що означає, що держава має гарантувати до неї доступ – у тому числі на законодавчому рівні.

При цьому, хоч Конвенція і зазначає, що такий доступ держава може обмежити з міркувань безпеки або комерційної таємниці, такі обмеження (у випадку комерційної таємниці) не стосуються інформації про викиди.

Крім того, відповідно до статті 6 Конвенції громадськість має бути залучена на ранніх стадіях, коли є можливість для обрання варіантів здійснення господарської діяльності. Тому, навіть на цьому етапі аналізу рішення Наради Сторін VII/8r, ми можемо сказати, що процедура оцінки впливу на довкілля для проектів УРП має бути відновлена, адже вона сприяє поширенню, обговоренню та аналізу екологічної інформації у рамках процесу укладання УРП.

По-друге, Нарада Сторін встановила,  що Україна порушила положення Орхуської конвенції:

  • не надавши громадськості доступ до повних текстів УРП за Юзівською та Олеською ділянками з перспективними покладами вуглеводнів;
  • не забезпечивши участь громадськості у процесі укладання УРП;
  • відмовивши громадськості у праві оскаржити УРП;
  • створивши правові передумови для оцінки екологічних наслідків вже після укладання УРП;
  • не надавши громадськості відповідної екологічної інформації у строки, передбачені Конвенцією.

Ґрунтуючись на висновках, які були зроблені, Нарада Сторін рекомендувала Україні здійснити кроки щодо розкриття УРП, які не тільки збігаються із відповідними вимогами Стандарту ІПВГ, але й передбачають значно глибший рівень прозорості:

  • тексти всіх УРП мають надаватися громадськості за її запитом;
  • громадськість, інтереси якої зачіпає УРП, має брати участь в обговоренні проектів УРП та у перегляді чинних УРП;
  • громадськість має отримати ефективні інструменти правового захисту та касаційного оскарження, які відповідають вимогам Конвенції.

Україна має час до липня 2022 року, щоб скласти графіки виконання рішення, та до жовтня 2023, щоб доповісти про прогрес.

Про такі ризики експерти аналітичного центру DiXi Group попереджали ще у грудні 2019 року, коли так званим «бурштиновим законом» були скасовані погодження проектів УРП з органами місцевого самоврядування та процедура оцінки впливу на довкілля для них. Ми також аналізували, як видобувні контракти розкриваються іншими країнами світу та питання конфіденційності УРП.

Досвід України наразі демонструє, що намагання обмежити прозорість тягне за собою наслідки у вигляді зобов’язання розкривати ще більше інформації. Так, відмова у наданні текстів УРП громадськості потягла за собою запит до Комітету із дотримання Орхуської конвенції, які призвели до відповідного рішення щодо України, яке передбачає низку складних, у тому числі законодавчих, змін.

Недотримання вимог Стандарту ІПВГ тягне за собою схожі наслідки. Тому, дуже важливо прискорити прийняття законопроекту №3790, який передбачає повне розкриття не тільки УРП, а й усіх видобувних контрактів, де однією із сторін є держава. Також, рішення Наради Сторін Орхуської конвенції VII/8r дає певний поштовх для початку роботи в бік розкриття контрактів і залучення громадськості. Адже тепер очевидним є те, що прийняті щодо України рішення зобов’язують її ще до більшої прозорості, ніж вимоги ІПВГ. Україна має не тільки розкрити тексти, а й допустити громадськість до переговорного процесу з укладання УРП.

 

Ольга Полуніна, менеджерка зі сталого розвитку DiXi Group, експертка НадраMonitor.

 

Довідково:

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості  в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція) укладена 25.06.1998 року та ратифікована Україною Законом від 06.07.99 № 832-XIV.

Відповідно до статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

У 2014 році МБО «Екологія-Право-Людина» звернулася із запитом до Комітету із дотримання Орхуської Конвенції про порушення положень Конвенції  під час укладання УРП на Юзівській та Олеській площах у 2013 році, після того, як їй було відмовлено у наданні текстів угод та питання не вирішилося у судовому порядку.

ІПВГ є незалежним та добровільно підтримуваним на міжнародному рівні стандартом, який впроваджується у понад 50 країнах світу, включаючи Україну. Для імплементації цього стандарту та на виконання Угоди про асоціацію з ЄС в частині звітності видобувних компаній (Директива 2013/34/ЄС), у 2018 році прийнято Закон «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях». Наразі у Верховній Раді розглядається законопроєкт №3790, який покликаний сприяти збільшенню прозорості галузі та впровадженню антикорупційних підходів, у т.ч. через вимоги щодо розкриття контрактів у сфері видобутку.

Коментарі

Платіжки в кіловат-годинах: проблемні моменти для споживачів

Вікторія Ткачук

менеджер з роботи зі споживачами

Платіжки в кіловат-годинах: проблемні моменти для споживачів

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає, що кожен споживач газу з травня 2022 року отримуватиме платіжки в кіловат-годинах (кВт*год) на додачу до кубічних метрів.

Чи є межа у збільшенні прозорості видобувних галузей?

Численні скандали та розслідування зробили українські надра привілейованою сферою, а непрозора політика держави додавала цьому процесу ваги

Розкриття видобувних контрактів важливе для дотримання Україною міжнародних природоохоронних конвенцій

Ольга Полуніна

Менеджер зі сталого розвитку, експертка НадраМonitor

Розкриття видобувних контрактів важливе для дотримання Україною міжнародних природоохоронних конвенцій

Важливо прискорити прийняття законопроекту №3790, який передбачає повне розкриття не тільки УРП, а й усіх видобувних контрактів, де однією із сторін є держава

Україна обирає шлях, протилежний до «зеленого» відновлення економіки

Юлія Огаренко

експертка проєкту DiXi Group «Сприяння участі України у Європейському зеленому курсі у сферах енергетики та довкілля»

Україна обирає шлях, протилежний до «зеленого» відновлення економіки

Незважаючи на численні політичні заяви щодо підтримки Європейського зеленого курсу та плани створення спільної з ЄС «дорожньої карти» щодо участі у ньому, Україна рухається у протилежному напрямку. Такі результати демонструє моніторинг за методологією Energy Policy Tracker (EPT).

Амбітна кліматична програма ЄС має вагоме значення і для України

Альона Корогод

Молодший аналітик DiXi Group

Амбітна кліматична програма ЄС має вагоме значення і для України

14 липня, як і планувалося, Європейська Комісія представила пакет законодавчих ініціатив «Fit for 55». Мета такої програми доволі амбітна - прискорити досягнення цілей ЄС щодо скорочення викидів СО₂ на 55% до 2030 року (від рівня 1990 року), втім і досить реалістична, зважаючи на чіткі стратегічні цілі та широке секторальне охоплення.

Наші платформи

https://ksep.energy/

Незалежний центр підвищення кваліфікації у сфері енергетики

http://ua-energy.org/

Інформаційно-аналітичний ресурс є унікальною платформою для інформування та обговорення основних подій української та міжнародної енергетики.

http://eiti.org.ua/

Національний сайт Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні

Наші платформи

https://ksep.energy/

Незалежний центр підвищення кваліфікації у сфері енергетики

http://ua-energy.org/

Інформаційно-аналітичний ресурс є унікальною платформою для інформування та обговорення основних подій української та міжнародної енергетики.

http://eiti.org.ua/

Національний сайт Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні