DiXi Group Logo
en
03.12.2018

Індекс прозорості енергетики

 

Індекс прозорості енергетики розроблено з метою оцінки реального стану доступності інформації у секторі та діагностики прогалин в системі інформування. Головним «бенефіціаром» прозорості в галузі енергетики є споживачі, обізнаність яких напряму впливає на можливості для захисту своїх прав.

Безумовний інтерес існує і серед бізнесу, у тому числі інвесторів, які прагнуть кращих умов для роботи в конкурентному середовищі. Індекс буде цікавим державним структурам, зацікавленим в удосконаленні регулювання в частині розкриття інформації, та зарубіжним партнерам, які отримають кращі можливості для розуміння енергетичної політики в Україні.

Індекс охоплює 287 індикаторів, які згруповані у 8 категорій та ґрунтуються на конкретних вимогах європейського та національного законодавства, а також кращими світовими практиками. Оцінювання здійснювалося виключно на основі опрацювання даних з відкритих джерел та зосередилося на трьох компонентах – роботі енергетичних ринків та інформації про споживання, а також крос-секторальних категоріях, які формують рамкові умови на цих ринках.

Остаточний бал України, який склав 43 із 100 можливих, свідчить про недостатню прозорість. Виявлені в процесі оцінки «чорні скрині», різноманітні недоліки представлення інформації, дають підґрунтя для розробки конкретних рекомендацій, які викладені в кінці кожного розділу Індексу.

Особливу увагу слід приділити реформам у секторі газу та електроенергії, при цьому лібералізація цих ринків має забезпечити кращі умови для прозорості як природних монополій (операторів мереж), так і гравців на ринках оптового й роздрібного постачання. Інші важливі напрями вдосконалення включають корпоративну звітність, зокрема нефінансову звітність, інформацію про платежі та квазіфіскальні операції, а також більшу прозорість діяльності уряду при розробці та реалізації енергетичної політики. 

Всі оцінки за індикаторами з відповідними коментарями та посиланнями можна знайти в окремій таблиці.

Коментарі

Розкриття видобувних контрактів важливе для дотримання Україною міжнародних природоохоронних конвенцій

Ольга Полуніна

Менеджер зі сталого розвитку, експертка НадраМonitor

Розкриття видобувних контрактів важливе для дотримання Україною міжнародних природоохоронних конвенцій

Важливо прискорити прийняття законопроекту №3790, який передбачає повне розкриття не тільки УРП, а й усіх видобувних контрактів, де однією із сторін є держава

Україна обирає шлях, протилежний до «зеленого» відновлення економіки

Юлія Огаренко

експертка проєкту DiXi Group «Сприяння участі України у Європейському зеленому курсі у сферах енергетики та довкілля»

Україна обирає шлях, протилежний до «зеленого» відновлення економіки

Незважаючи на численні політичні заяви щодо підтримки Європейського зеленого курсу та плани створення спільної з ЄС «дорожньої карти» щодо участі у ньому, Україна рухається у протилежному напрямку. Такі результати демонструє моніторинг за методологією Energy Policy Tracker (EPT).

Амбітна кліматична програма ЄС має вагоме значення і для України

Альона Корогод

Молодший аналітик DiXi Group

Амбітна кліматична програма ЄС має вагоме значення і для України

14 липня, як і планувалося, Європейська Комісія представила пакет законодавчих ініціатив «Fit for 55». Мета такої програми доволі амбітна - прискорити досягнення цілей ЄС щодо скорочення викидів СО₂ на 55% до 2030 року (від рівня 1990 року), втім і досить реалістична, зважаючи на чіткі стратегічні цілі та широке секторальне охоплення.

Україна зробила важливий крок у імплементації Стандарту ІПВГ 2019

Україна зробила важливий крок у імплементації Стандарту ІПВГ 2019

Наступним кроком ми очікуємо проведення публічного обговорення щодо остаточного закріплення намірів України підвищувати прозорість у видобувних галузях та прийняття законопроекту № 3790

Для видобувних громад є можливість висловитися щодо УРП на їх територіях

Ольга Полуніна

менеджерка зі сталого розвитку DiXi Group

Для видобувних громад є можливість висловитися щодо УРП на їх територіях

Громадське обговорення у рамках процедури ОВД залишається чи не єдиним інструментом рамкового діалогу між видобувними компаніями і громадами, хоча й обмеженим екологічною тематикою.

Новини

Наші платформи

https://ksep.energy/

Незалежний центр підвищення кваліфікації у сфері енергетики

http://ua-energy.org/

Інформаційно-аналітичний ресурс є унікальною платформою для інформування та обговорення основних подій української та міжнародної енергетики.

http://eiti.org.ua/

Національний сайт Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні

Наші платформи

https://ksep.energy/

Незалежний центр підвищення кваліфікації у сфері енергетики

http://ua-energy.org/

Інформаційно-аналітичний ресурс є унікальною платформою для інформування та обговорення основних подій української та міжнародної енергетики.

http://eiti.org.ua/

Національний сайт Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні