«ДІКСІ ГРУП» оголошує конкурс для розробників

Громадська організація «ДІКСІ ГРУП» оголошує конкурс з розробки онлайн-сервісу на основі відкритих даних в енергетиці.

ГО “ДІКСІ ГРУП” оголошує конкурс на послуги з розробки онлайн-сервісу для оприлюднення, інтерпретування, структурування, та використання інформаційних відкритих даних, що мають відношення до енергетичного сектору.

Мета конкурсу - зробити відкриті дані в секторі енергетики України більш корисними, зрозумілими і доступними для пересічних українців як споживачів.

 

Вимоги до послуг

 

Надання послуг передбачає розробку та передачу програмного коду ГО “ДІКСІ ГРУП” як Замовнику.

 

Онлайн-сервіс має бути інтуїтивно зрозумілим для широкого кола споживачів, містити легку навігацію за потреби, а також акцентувати увагу користувачів так, щоб чітко структурувати інформацію та не створити враження перенасиченості/перевантаження інформацією.

 

Графічний інтерфейс як частина взаємодії користувача із онлайн-сервісом має забезпечувати базову функціональність та задовільняти всi вимоги сучасних UI/UX практик.

 

Бажаним, але не обов’язковим є використання відкритих даних:

●       онлайн карти енергетичного сектору України (http://map.ua-energy.org/);

●       Єдиного державного веб-порталу відкритих даних (http://data.gov.ua/);

●       Єдиного веб-порталу використання публічних коштів (Є-дата) (https://spending.gov.ua/);

●       систем аналітики і моніторингу Єдиної системи електронних  публічних закупівель ProZorro (http://bi.prozorro.org/, https://dozorro.org/, http://acm-ua.org/ та інших);

●       даних Міненерговугілля (http://mpe.kmu.gov.ua/), НКРЕКП (http://www.nerc.gov.ua/), компаній державного та приватного секторів економіки, тощо;

●       порталу Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (https://smida.gov.ua/)

●       інших доступних сервісів (безкоштовні сервіси ЄДР, реєстри НАЗК тощо);

●       спеціалізованих видань та інших інформаційних ресурсах, дотичних до енергетичного сектора України.

 

Обов’язковим є виконання вимог брендування і маркування Проекту USAID “Прозора енергетика”.

 

Заохочується використання лише безкоштовного та загальнодоступного програмного забезпечення. Будь-яке додаткове програмне забезпечення від третіх сторін або будь-які комерційні API, що розповсюджуються на платній основі, мають бути придбані за кошт Виконавця та передані Замовнику у термін, визначений цим Технічним завданням, - за виключної умови, що їх подальше використання не потребуватиме витрат з боку Замовника.

 

Усі послуги мають бути завершені до 30 вересня 2018 року. До цього моменту Виконавець має повністю завершити реалізацію відповідних послуг і підготувати усі необхідні матеріали для передачі продуктів.

 

Передача має включати, де застосовно, вихідний код (шляхом розміщення його на публічному репозиторії із правом доступу) та ініціалізаційного скрипту для створення бази даних, а також розгортання продукту на серверах Замовника.

 

Усі права інтелектуальної власності на будь-які продукти, сервіси, програмний код та технологічні рішення, які будуть створені виконавцем, належать ГО “ДІКСІ ГРУП” як Замовнику, а після завершення виконання послуг будуть передані Агентству США з міжнародного розвитку.

 

Послуги мають включати щонайменше 3 місяці підтримки онлайн-сервісу після передачі прав Замовнику. У цьому періоді виявлені помилки, а також будь-які доопрацювання вже розробленого функціоналу системи щодо питань зручності та експертизи користувача, зовнішнього вигляду онлайн-сервісу, виправляються коштом Виконавця. Після цього періоду будь-які роботи щодо підтримки системи виконуються за кошт Замовника.

 

Вимоги до заявок та їх оцінка

Повний пакет документів повинен містити:

●       Заповнену заявку на участь в тендері, що має включати:

○       назву онлайн-сервісу;

○       мету онлайн-сервісу (опис проблеми, яку вирішує, або що покращує);

○       опис цільової аудиторії онлайн-сервісу;

○       детальний опис функціоналу онлайн-сервісу, включно з апаратною і програмною конфігурацією;

○       ПІБ, посади усіх ключових осіб, що будуть залучені до виконання послуг, рівень їх кваліфікації;

○       проект плану-графіку реалізації послуг.

●       Цінову пропозицію із зазначенням терміну надання послуг та досвіду роботи;

●       Резюме ключових осіб, що будуть залучені до виконання послуг.

Для юридичної особи прохання додати наступні скан-копії:

●       Довідки про реєстрацію платника податків, та/або витяг з реєстру платників єдиного податку;

●       Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

 

Для фізичної особи - підприємця прохання додати скан-копії Свідоцтва або Виписки з Єдиного державного реєстру.

 

Пропозиції оцінюватимуться за такими параметрами:

●       вартість, відповідність очікуваних результатів необхідному бюджету (value for money);

●       очікувана соціальна користь, включаючи орієнтовне охоплення аудиторій;

●       здійсненність (на підставі досвіду, наявних навичок, деталізованості пропозиції, строків виконання); та

●       додаткові переваги (наприклад, але не обмежуючись цим, масштабованість, сталість).

Оцінка й відбір пропозицій будуть приймати представники  тендерної комісії ГО “ДІКСІ ГРУП”. За результатами розгляду заявок може бути обрана одна пропозиція, декілька пропозицій або не обрано жодної. Рішення тендерної комісії ГО “ДІКСІ ГРУП” є остаточними і не підлягають оскарженню.

У разі необхідності уточнення деталей заявки представники ГО "ДІКСІ ГРУП" можуть звертатися до заявників на будь-якому етапі розгляду за телефоном та адресою електронної пошти, з якої надійшов проект або вказаної як контактна.

 

Виконання послуг

 

Усі роботи в рамках надання послуг з розробки онлайн-сервісів здійснюються на основі договору між Замовником та Виконавцем, та у обсязі, визначеним цим договором. Задачі щодо реалізації додаткових функцій онлайн-сервісу, що не будуть описані в договорі, виконуються за кошт Замовника за умови попереднього узгодження з Виконавцем та в рамках окремого договору.

 

Як очікується, надання послуг буде складатися з наступних етапів:

1) Ініціалізація;

2) Власне розробка онлайн-сервісу;

3) Проведення фінального тестування;

4) Підтримка.

 

В рамках ініціалізації Виконавцем мають бути виконані наступні роботи:

- розроблено та узгоджено із Замовником деталізоване Технічне завдання на розробку онлайн-сервісу, включно з апаратною і програмною конфігурацією для забезпечення функціоналу;

- розроблено та узгоджено із Замовником план-графік робіт;

- розроблено та узгоджено із Замовником візуалізацію (графічні прототипи) базових інтерфейсів;

- розроблено та узгоджено із Замовником проект сценаріїв для проведення фінального тестування.

 

В рамках проведення фінального тестування Виконавцем мають бути виконані наступні роботи:

- проведення тестування онлайн-сервісу за попередньо узгодженими сценаріями;

- передача Замовнику програмного коду та всіх необхідних продуктів.

 

Послуги вважаються успішно виконаними, якщо 1) під час фінального тестування не було виявлено критичних дефектів, 2) всі результати виконання етапів проекту затверджені Замовником.

Затвердження проводиться шляхом повідомлення Виконавця окремим листом з боку відповідальної особи Замовника.

 

При виконанні цих умов Замовник протягом 10 (десяти) робочих днів підписує Акт здачі-прийому робіт і передає його Виконавцю.

 

Процедура комунікації

 

ГО "ДІКСІ ГРУП" як Замовник призначає відповідальну особу, що відповідає за комунікацію з Виконавцем та виконує наступні функції:

- надає інформацію, необхідну для виконання послуг;

- за потреби організовує та проводить необхідні консультації та зустрічі;

- спостерігає за статусом виконання послуг та надає своєчасний зворотний зв’язок, у тому числі щодо прийому-передачі онлайн-сервісів.

 

Зі сторони Виконавця також визначається відповідальна особа, що відповідає за комунікацію із Замовником та виконує наступні функції:

- відповідає за планування і координацію робіт проектної команди Виконавця;

- на запит Замовника надає звітність та іншу інформацію про статус виконання послуг;

- формує запити до Замовника щодо надання інформації, необхідної для своєчасної виконання послуг;

- за потреби ініціює необхідні консультації та зустрічі.

 

Виконавець зобов’язується надавати відповіді на запити Замовника у триденний термін.

 

Взаємодія між сторонами може проходити у формі повідомлень електронною поштою, особистих зустрічей, телефонних переговорів і презентацій (особисто або за допомогою веб-інструментів).

 

Просимо надсилати пропозиції українською мовою, вказавши очікуваний рівень оплати послуг (ціни повинні бути представлені в гривнях без ПДВ), до 23:59 29 січня 2018 року за адресою: vchornysh@dixigroup.org Чорниш Віктор.

 

Контактна інформація:

Чорниш Віктор,

Менеджер з постачання

Громадської організації «ДІКСІ ГРУП»

Вул. Інститутська 18А, оф.3

м. Київ, 01021

Тел./Факс: (+38 044) 253 66 94

E-mail: vchornysh@dixigroup.org

 

НАШІ ПЛАТФОРМИ

Інформаційно-аналітичний ресурс«Українська енергетика UA-Energy.org» є унікальною платформою для інформування

UA-ENERGY.ORG

Сайт коаліції, що об'єднує експертів провідних аналітичних центрів та громадських організацій у галузі енергетики та охорони довкілля

enref.org

Національний сайт Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні

eiti.org.ua

Незалежна платформа для публічного діалогу з питань розвідки та видобутку нетрадиційного газу

newgas.org.ua

Відкритий дискусійний онлайн майданчик, який дає можливість усім охочим запропонувати конструктивну, реалістичну стратегію

ENKARTA.ORG