logo
en

Про DixiGroup

DiXi Group заснована 2008 року в Києві як “мозковий центр”, що здійснює дослідження та консультації у сфері енергетики – на перетині політики, public relations, безпеки та інвестицій.

Перевагами розвитку DiXi Group є мультизадачність та мультисекторність. Центр поєднує в собі як фаховий аналіз ефективності роботи та реформ конкретного сектору, так і більш широкі задачі – посилення прозорості та доступності енергетичної політики, покращення урядування, співпраця уряду з громадськістю та бізнесом.

DiXi Group працює як з конкретними змінами в законодавстві, які мають бути запроваджені для покращення роботи сектору, так і більш узагальненими темами, зокрема відносини Україна-ЄС-Росія, регіональна енергетична політика.

З часу заснування і дотепер DiXi Group працює над посиленням прозорості в галузі енергетики.

У 2009 році ми стали одним із засновників асоціації “ЕнергоТранспарентність”, яка просуває міжнародний стандарт Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI) в Україні.

У 2012-2013 роках DiXi Group вдалося сформувати всеукраїнську мережу, що налічує більше 28 НУО, налагодити систему інформаційно-аналітичної підтримки Міністерства енергетики та вугільної промисловості, розробити та провести пілотне дослідження Індексу прозорості енергетичного сектору (ESTI), який є інструментом об’єктивної оцінки стану ринку та ефективності реформ, а також орієнтиром для місцевих та іноземних інвесторів.

Безпосереднім результатом стало формування у 2013 році Багатосторонньої групи зацікавлених осіб та приєднання України до EITI як країни-кандидата. Зараз DiXi Group є активним членом згаданої групи та провідним фактором просування України до стандарту ЕІТІ.

Також, DiXi Group є активним учасником міжнародної мережі PublishWhatYouPay та посилює свою роль: у 2014 році представник організації став членом правління PWYP та координатором руху в Євразійському регіоні. Почавши у 2009 році з дослідження відкритості галузевих органів влади та доступу до інформації, починаючи з 2011 року DiXiGroup долучається до здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної влади в України.

Зокрема, експерти організації є членами громадських рад при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження, Державній службі геології та надр, у 2012-2014 рр. – і в Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики (НКРЕ). У 2014 році DiXi Group розпочала кілька проектів антикорупційного спрямування – зокрема, щодо виявлення та опису незаконних схем у видобувній галузі, вироблення методології для постійного моніторингу ситуації.

Від початку діяльності DiXi Group концентрується на інформуванні зацікавлених сторін в енергетичній політиці України, створенні платформ для їх ефективного діалогу.

Заснований у 2008 році Інформаційно-аналітичний ресурс (сайт) “Українська енергетика” (www.ua-energy.org), став точкою доступу для цільової аудиторії: профільних журналістів та редакторів інформагенцій та центральних ЗМІ; експертного співтовариства та громадських активістів; чиновників вищої та середньої ланки, які приймають рішення; представників дипломатичного корпусу та міжнародних організацій; зацікавлених вітчизняних та іноземних інвесторів.

У 2014 році коло читачів сайту сягнуло більш ніж 800 унікальних відвідувачів на день, щоденна розсилка видання складає більше 650 адресатів в україномовній версії, понад 350 адресатів у англомовній версії (запущена у 2011 році).

Діяльність сайту як незалежного джерела інформації дозволила за короткий строк напрацювати широку мережу контактів як серед компаній та державних органів, так і в середовищі експертів, журналістів, громадських організацій. Це дозволяє DiXi Group формувати максимально цільові аудиторії для поширення інформації, розширяти проекти в різних напрямках та підбирати професійну команду як на українському, та міжнародному рівні для реалізації різних проектів.

У 2013 році DiXi Group запустила інформаційно-аналітичний хаб – Київський інститут нетрадиційного газу (http://newgas.org.ua/), який має на меті створити незалежну платформу для публічного діалогу з питань розвідки та видобутку нетрадиційного газу. Він покликаний забезпечити поширення неупередженої, заснованої на фактах інформації про розробку сланцевого газу, газу з ущільнених пісковиків, метану вугільних пластів, метаногідратів – в Україні та за її межами.

У 2012-2014 роках DiXi Group провела низку досліджень щодо практики регулювання та суспільного діалогу щодо видобутку нетрадиційного газу в інших країнах, зокрема досвіду США, Великобританії, Польщі, Франції, Болгарії та Румунії.

Наразі DiXi Group переходить до більш прикладних досліджень – аналізу передових регуляторних практик, які можуть бути запозичені Україною, оцінки соціально-економічного впливу розробки нетрадиційного газу на Харківщині.

Спираючись на досвід спілкування з цільовими групами, DiXiGroup відмічає необхідність посилення освітнього компоненту своєї діяльності – для формування більш професійної дискусії щодо пріоритетів розвитку енергетичного сектору України. DiXi Group розвиває діяльність у сфері сприяння реформам за європейським зразком.

У 2011-2013 роках виконувався моніторинг виконання Україною зобов’язань за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства, з 2013 року аналітичні звіти з рекомендаціями презентуються не лише в Україні, але й для Секретаріату Енергетичного Співтовариства у Відні та представників європейських інституцій у Брюсселі. DiXi Group також є учасником Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства, зокрема її представник є координатором підгрупи з питань енергетики Робочої групи 3 «Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека». Окрім того, з 2012 року наш експерт долучається до підготовки Індексу європейської інтеграції країн Східного Партнерства.

У 2014 році, завдяки підтримці ЄС, DiXi Group перейшла до більш оперативного моніторингу та просування, адвокації реформ, що передбачені зобов’язаннями в Енергетичному Співтоваристві. Нам вдалося об’єднати експертів провідних аналітичних центрів та громадських організацій у галузі енергетики та охорони довкілля в коаліцію “Енергетичні реформи” (http://enref.org/). Коаліція веде щомісячний моніторинг виконання цих зобов’язань, розвиває політичний діалог із ключовими групами інтересів, органами представницької та виконавчої влади. Першими успіхами роботи коаліції “Енергетичні реформи” стало прийняття урядом оновленого плану імплементації директив та регламентів ЄС, а також просування конкретних “флагманських” законопроектів (щодо ринку газу, щодо оцінки впливу на довкілля). Також, коаліція завершує розробку Дорожньої карти реформ в енергетиці, яка міститиме конкретні пропозиції щодо реаліхації положень директив та регламентів ЄС.

В 2015 році організація активно залучена до процесу імплементації Україною європейського законодавства в енергетичній сфері. «Діксі Груп» приймала участь в розробці низки законодавчих актів, долучалася до обговорення реформ майже в кожній підгалузі енергетики – ринку газу, електроенергії, енергоефективності, роботі регулятора, енергетичній статистиці. «Діксі» адвокатує за проведення європейських реформ в галузі, розширює коло партнерств з громадськими організаціями та ініціативами.

Організація продовжує антикорупційні проекти та моніторинг втілення Україною зобов’язань перед Енергетичним Співтовариством.

«Діксі» веде активну роботу з поширення інформації щодо європейських зобов’язань України в енергетиці серед журналістів, пояснюючи необхідні зміни та їх значення для пересічних громадян.

На міжнародному рівні, DiXi Group реалізувала з 2009 року ряд проектів, у т.ч. за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», RevenueWatchInstitute, Посольства Великоританії в Україні, Посольства Польщі в Україні, BlackSeaTrustforRegionalCooperation (GermanMarshallFundoftheUnitedStates) та інших організацій-донорів.

До проектів регулярно залучаються провідні експерти науково-дослідних установ та think-tanks з Великобританії, Франції, Німеччини, Чехії, Польщі. Водночас, поки міжнародний вимір роботи DiXi Group обмежується участю у заходах (конференціях, семінарах), на які не завжди вистачає часу, залученням наших фахівців як countryexperts, та мережевою діяльністю в рамках EITI/PWYP. Відтак, пріоритетом роботи є включення DiXi Group до великих міжнародних консорціумів, що займаються дослідженнями та розробкою продуктів політики. DiXi Group постійно розширює лінійку аналітичних та дослідницьких продуктів.

Почавши у 2008-2009 році з невеликого дослідження про рівень прозорості органів влади в сфері енергетики, сьогодні –

DiXi Group публікує щорічні дослідження (з 2012 р.), щоквартальні (укр., англ.) та місячні (укр.) моніторинги виконання зобов’язань перед Енергетичним Співтовариством (з 2014 р.), щотижневі аналітичні огляди подій в енергетиці на міжнародному рівні та в Україні (з 2011 р.), а також тематичні матеріали (напр., безпека видобутку сланцевого газу, інформація про ЕІТІ, Дорожня карта енергетичної безпеки України; з 2010 р.).

Коментарі

img

Дарина Кулага

молодший аналітик DiXi Group

Дієвих рішень щодо боргів перед “зеленою” генерацією поки не запропоновано

Уряд фактично поклав повну відповідальність за врегулювання ситуації на Регулятора та оператора системи передачі. За словами прем’єр-міністра, регуляція ними ринку має забезпечити розрахунки з ВДЕ.  

img

Олена Павленко

президент DiXi Group

Зупинка Північного потоку-2 має стати частиною «єдиного голосу» ЄС

Трагедія з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального змінила погляди німецької політичної еліти. Наполягання на лише німецьких інтересах ослабло, і сьогодні Німеччина більш відкрита до формування спільної європейської позиції

img

Роман Ніцович

директор з досліджень DiXi Group

До чого не «дотягнувся» новий закон про «зелену» енергетику

Багатомісячний «серіал» політичних дискусій між урядом та інвесторами у ВДЕ завершено. Проте, насправді новий закон може так і не вирішити проблему, і для цього є щонайменше 5 причин.

img

Роман Ніцович, Дарина Кулага

директор з досліджень DiXi Group, експерт-консультант DiXi Group

Лише підвищення тарифу на передачу не вирішить кризи на ринку електроенергії

Оскільки борги «ГарПоку» продовжують накопичуватись, зростання тарифу є неминучим кроком для забезпечення виплат виробникам ВДЕ у майбутньому. Разом з тим, навіть підвищення тарифу в два рази буде недостатньо для повного вирішення проблеми.

img

Роман Ніцович

Директор з досліджень

09 ЧЕРВНЯ 2020

Перекрити лазівки. Якими можуть стати нові санкції США проти російських “потоків”

На розгляд Конгресу США представили законопроєкт, що доповнює нинішній санкційний режим щодо «Північного потоку-2» та «Турецького потоку». Про що в ньому йдеться?

img

Богдан Серебренніков

Менеджер з організації консультативних послуг в сфері аналітичної діяльності

01 ЧЕРВНЯ 2020

Для розділення платіжок за електроенергію поки немає передумов

Поточний тариф, навіть верхня його ставка, не відображає реальні витрати, понесені на виробництво, закупівлю та доставку електроенергії домогосподарствам, оскільки в країні застосовується приховане перехресне субсидіювання населення через механізм ПСО. Нині тариф у платіжках подається без розділення на товарний та транспортний компоненти електроенергії.

img

Роман Ніцович

Директор з досліджень

26 ТРАВНЯ 2020

Європейський зелений курс та українська енергетика: quo vadis?

Керівництво ЄС бачить порятунок від кризи саме в амбітному Європейському "зеленому" курсі. А що це означатиме для українського енергетичного сектора?

img

Роман Ніцович

Директор з досліджень

18 ТРАВНЯ 2020

Рішення по Nord Stream 2: за остаточну перемогу треба боротися

Рішення німецького регулятора BNetzA щодо правового поля, в якому може функціонувати «Північний потік-2», є проміжною перемогою для України.

img

Андрій УРСТА

стажер аналітичного відділу DiXi Group

15 КВІТНЯ 2020

Наскільки сталим є тренд зниження цін на пальне?

Можна виділити наступні основні фактори, що впливають на роздрібні ціни нафтопродуктів: вартість нафти, курс долара, а також баланс роздрібного ринку.

img

Роман Ніцович

Директор з досліджень

13 КВІТНЯ 2020

Нафтовиробники об’єднуються перед “розстрілом”

Попередня домовленість країн ОПЕК+ у випадку реалізації дозволить дещо стабілізувати ціни на нафту в найближчі місяці, проте не факт, що відновить баланс попиту і пропозиції на ринку.

img

Ольга Полуніна

Менеджер зі сталого розвитку

10 КВІТНЯ 2020

ОВД – проблема чи необхідний елемент сталого розвитку?

Після більш ніж 2-х років імплементації цього Закону аналітичний центр DiXi Group вирішив дослідити питання впровадження процедури ОВД і розібратися, які ж проблеми виникають у видобувної компанії, чи можна цьому зарадити і як це зробити.

img

Богдан Серебренніков

Менеджер з організації консультативних послуг в сфері аналітичної діяльності

09 КВІТНЯ 2020

Коронавірус та системні дисбаланси ринку електроенергії

Нинішня кризова ситуація на ринку електроенергії – це не лише збіг обставин, викликаний сезонним фактором та карантинними заходами.

img

Роман Ніцович

Директор з досліджень

08 КВІТНЯ 2020

На нафтовому ринку – “ідеальний шторм”

Нинішня ситуація на світовому нафтовому ринку є "ідеальним штормом" для країн-виробників, проте для країн-споживачів нафтопродуктів є можливістю досить дешево сформувати запаси пального.

Новини

Аналітика

замовити аналітику
img

Наші платформи

img

Незалежна платформа для публічного діалогу з питань розвідки та видобутку нетрадиційного газу

img

Інформаційно-аналітичний ресурс є унікальною платформою для інформування та обговорення основних подій української та міжнародної енергетики.

img

Національний сайт Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні

img

Сайт коаліції, що об’єднує експертів провідних аналітичних центрів та громадських організацій у галузі енергетики та охорони довкілля

Наші платформи

img

Незалежна платформа для публічного діалогу з питань розвідки та видобутку нетрадиційного газу

img

Інформаційно-аналітичний ресурс є унікальною платформою для інформування та обговорення основних подій української та міжнародної енергетики.

img

Національний сайт Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні

img

Сайт коаліції, що об’єднує експертів провідних аналітичних центрів та громадських організацій у галузі енергетики та охорони довкілля